Overslaan naar content

Voorwaarden barbecue winactie

Deze Actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Warmteservice Groep B.V. (handelend onder de naam ‘Warmteservice’), gevestigd te Amsterdam aan de Van Slingelandtplein 1 (1051DD) (hierna: Warmteservice), georganiseerde actie (hierna: de actie), ter promotie van Warmteservice.

 • De deelnemers maken kans op een barbecue naar keuze ter waarde van € 500,-

 • Warmteservice vergoedt uitsluitend de bovengenoemde prijs.

 • De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Warmteservice afgedragen.

 • De actie loopt tot en met 31 juli 2023.

 • De winnaar zal 1 september 2023 bekend gemaakt worden op ons Intranet.

 • Medewerkers van Warmteservice zijn uitgesloten van deelname. Voor hun geldt de interne aanbrengbonus.

 • Je doet mee aan de actie als:

  • Je hebt gesolliciteerd tussen 30-05-2023 en 31-07-2023;

  • Je bent aangenomen;

  • Je de proeftijd van 1 maand doorgekomen bent.

 • Externe werving- en selectiebureaus en recruiters zijn uitgesloten van deelname.

 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.

 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Warmteservice.

 • De deelnemer mag een collega van Warmteservice in zijn plaats stellen om de gewonnen prijs te innen. Dit moet wel schriftelijk aangegeven worden.

 • De winnaar moet ten tijde van de uitslag werkzaam zijn voor Warmteservice. Indien dit niet het geval is, gaat de prijs over op een ander gerechtigde deelnemer.

 • Indien blijkt dat de intenties van de aangenomen medewerker incorrect zijn, heeft Warmteservice het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de actie te laten vervallen.

 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt Warmteservice zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de actie (achteraf) te laten vervallen.

 • Warmteservice is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.

 • Alle intellectuele eigendommen omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze actie, komen toe aan Warmteservice.

 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Warmteservice.

 • Klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij Warmteservice via personeel@warmteservice.nl.

 • Indien er discussie/onduidelijkheid ontstaat omtrent de Actie(voorwaarden), beslist Warmteservice op basis van redelijkheid en billijkheid.