Skip to content

Voorwaarden Formule 1 winactie

Deze Actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Warmteservice Groep B.V. (handelend onder de naam ‘Warmteservice’), gevestigd te Amsterdam aan de Van Slingelandtplein 1 (1051DD) (hierna: Warmteservice), georganiseerde actie (hierna: de actie), ter promotie van Warmteservice.

 • De deelnemers maken kans op 2 VIP-kaarten voor de Formule 1 op Zandvoort 2023.

  • Alle overige kosten, te denken aan vervoer, overnachting, consumpties etc., zijn voor eigen rekening van deelnemer.

 • De actie is geldig van 29-08-2022 tot en met 31-12-2022 en geldt niet voor eerder aangenomen medewerkers.

 • De winnaar zal in februari 2023 bekend gemaakt worden op ons Intranet.

 • Medewerkers van Warmteservice zijn uitgesloten van deelname. Voor hun geldt de interne aanbrengbonus.

 • Je doet mee aan de actie als:

  • Je hebt gesolliciteerd tussen 29-08-2022 en 31-12-2022;

  • Je bent aangenomen;

  • Je de proeftijd van 1 maand doorgekomen bent.

 • Externe werving- en selectiebureaus en recruiters zijn uitgesloten van deelname.

 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.

 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Warmteservice.

 • De deelnemer mag een collega van Warmteservice in zijn plaats stellen om de gewonnen prijs te innen. Dit moet wel schriftelijk aangegeven worden.

 • De winnaar moet ten tijde van het evenement in 2023 werkzaam zijn voor Warmteservice. Indien dit niet het geval is, gaat de prijs over op een ander gerechtigde deelnemer.

 • Indien blijkt dat de intenties van de aangenomen medewerker incorrect zijn, heeft Warmteservice het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de actie te laten vervallen.

 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt Warmteservice zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de actie (achteraf) te laten vervallen.

 • Warmteservice is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.

 • Alle intellectuele eigendommen omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze actie, komen toe aan Warmteservice.

 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Warmteservice.

 • Klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij Warmteservice via personeel@warmteservice.nl.

 • Indien er discussie/onduidelijkheid ontstaat omtrent de Actie(voorwaarden), beslist Warmteservice op basis van redelijkheid en billijkheid.